Jak wezwać pomoc drogową na autostradzie?

Jak wiadomo, na autostradach, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, obowiązuje zakaz zatrzymywania się oraz postoju. W związku z tym, co należy zrobić w sytuacji, w której przydarzy nam się nagła awaria samochodu lub dojdzie do kolizji? Wówczas niezbędne będzie zatrzymanie się z zachowaniem wszelkiego rodzaju zasad bezpieczeństwa oraz wezwanie pomocy drogowej.

Jak bezpiecznie zatrzymać się na autostradzie?

Ze względu na natężenie oraz prędkość ruchu na poziomie 120 — 150 kilometrów na godzinę, na autostradach zakazane jest zatrzymywanie się oraz postój pojazdów. Hamowanie czy cofanie samochodu skończyć mogłoby się tam śmiertelnym wypadkiem. Niestety, w niektórych sytuacjach niezbędne jest zatrzymanie auta. Dotyczy to między innym awarii czy wypadku. Dostosowując się do obowiązujących przepisów oraz przestrzegając niezbędnych zasad bezpieczeństwa, możliwe jest zrobienie tego w bezpieczny sposób. Niezbędne jest tutaj jednak możliwie jak najszybsze działanie. Pojazd należy zatrzymać jak najbliżej prawej krawędzi zewnętrznego pasa ruchu, na poboczu. Następnie włączamy światła awaryjne, zakładamy kamizelkę odblaskową, ustawiamy trójkąt ostrzegawczy w odległości 100 metrów od samochodu i wzywamy pomoc drogową.

Wzywanie pomocy drogowej w przypadku awarii

Jeżeli doszło do awarii lub kolizji pojazdu, pomoc wezwać można między innymi korzystając z najbliższego telefonu SOS. Tego typu urządzenia rozmieszczone są na autostradach, wzdłuż pasa awaryjnego, w kilkukilometrowych odstępach. W celu skorzystania z nich, należy wcisnąć czerwony przycisk i poczekać na zgłoszenie pracownika Centrum Zarządzania Autostradą. Pomoc wezwać można również przy pomocy telefonu komórkowego, wybierając numer alarmowy 112. Niezbędne będzie tutaj także skontaktowanie się z ubezpieczycielem oraz wezwanie lawety. Firma świadcząca usługi z jej pomocą bezpiecznie przetransportuje uszkodzony pojazd do najbliższego zakładu mechanicznego.

Wzywanie pomocy drogowej za granicy

Awaria czy stłuczka przytrafić może nam się nie tylko w Polsce, lecz również poza jej granicami, na przykład w Niemczech. Co zrobić w takiej sytuacji? Postępujemy tutaj identycznie, jak w przypadku usterki lub kolizji, która miała miejsce w rodzimym kraju. W zależności od wybranego przez nas pakietu ubezpieczenia, obejmować może on pomoc drogową za granicą lub nie. Pomoc drogowa w Niemczech świadcząca usługi z wykorzystaniem lawety powinna znajdować się możliwie jak najbliżej miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. Pomoże to uniknąć dodatkowych kosztów.